L’ús de drons per a l’energia solar és totalment necessari. Imagina per un moment una superfície equivalent a 350.000 camps de futbol. Costa fer-se una idea, oi? Ara imagina poder utilitzar tota aquesta superfície per construir una immensa planta d’energia solar per produir electricitat.

Doncs bé, si atenem un informe elaborat per l’Observatori de Sostenibilitat, aquesta és la superfície útil disponible actualment a les teulades d’Espanya per a la instal·lació de panells solars.

L'ús de drons per a l'energia solar

Aquest informe, a més, prediu que el 2025 podria estar finalitzat el primer milió de teulades solars, cosa que implicaria unes 17.603 hectàrees de superfície, és a dir, uns 17.000 camps de futbol. L’any 2030 es podria arribar fins i tot a triplicar aquesta xifra.

Accedeix aquí a l’informe de l’Observatori de Sostenibilitat: «1 milió de teulades solars el 2025: energia rendible i accessible per als ciutadans».

Els drons i la prevenció

Aquesta aposta per l’ús d’energies renovables i l’increment de les instal·lacions d’energia solar comporta un augment del nombre de treballadors exposats als riscos laborals derivats de la instal·lació i el manteniment.

En aquests entorns hi podem trobar molts elements que condicionen la sinistralitat laboral. Entre ells, l’existència de claraboies i lluernes a les teulades, esteses elèctriques, zones relliscoses, presència d’animals, cobertes construïdes amb materials fràgils, existència de buits i obertures sense protecció, accessos deficients o inexistents, condicions climàtiques, etc.

L'ús de drons per a l'energia solar

Els tipus d’accidents greus o mortals que es poden donar per les característiques de la instal·lació són les degudes a caigudes a nivell diferent i per contacte elèctric. Però també s’han registrat casos de mort després d’un cop de calor.

On i com usar el dron

Podem imaginar tota la feina que comporta la instal·lació d’una planta solar. Per exemple, sobre la teulada d’un habitatge, que a grans trets són dissenyar la instal·lació, el muntatge dels components, el manteniment i les inspeccions, i la conservació i neteja.

És, precisament, a les fases de disseny de la instal·lació i a la de manteniment on els drons s’apliquen principalment.

Fase de disseny

L’ús de drons per a l’energia solar, en disposar d’una càmera, ens permet arribar a llocs situats en alçada o de difícil accés. Així mateix, podeu recollir dades d’una forma segura per als tècnics, permetent eludir els factors d’accident per caigudes, xocs, bolcades o torçada. El dron permet recopilar imatges que ens aporten informació detallada de l’estat de la teulada o l’estructura.

Fase de muntatge

Durant la fase de muntatge de la instal·lació, la informació aportada pel dron durant la fase de disseny servirà per establir les mesures preventives oportunes. Així, es pot disposar dels recursos necessaris, adaptats a la realitat de les condicions del lloc on es farà la feina.

L'ús de drons per a l'energia solar
Fase de manteniment

L’ús de drons per a l’energia solar ens facilita la realització d’inspeccions periòdiques i la detecció d’avaries a la instal·lació mentre el tècnic se situa a una distància segura de la instal·lació.

Una de les aplicacions de més interès és lús de la termografia aèria. En anar equipada la càmera del dron amb un sensor tèrmic, permet realitzar mesuraments de la temperatura dels panells a distància. Mitjançant les inspeccions termogràfiques, podem detectar diferències de temperatures que permeten detectar errors, deterioraments i anomalies a la instal·lació.

Drons en neteja

Els panells solars solen netejar-se, almenys 1 cop a l’any, per evitar la pèrdua de rendiment de la instal·lació en acumular brutícia a la superfície. La forma tradicional de dur a terme la neteja dels panells és mitjançant perxes i llances d’aigua. Actualment hi ha opcions tecnològiques (tractors, robots) que predominen sobre els drons de neteja, encara que els drons també s’han adaptat al seu ús en aquestes tasques.

L'ús de drons per a l'energia solar
Els drons ens ajuden a evitar accidents

En definitiva, l’ús de drons per a l’energia solar és un mitjà d’actuació preventiva que podem fer servir en la major part del procés, i no ajuda a eliminar o controlar els riscos laborals a què es veuen exposats els treballadors que intervenen en aquestes instal·lacions.

  • Evitar accidents mentre s’executen les tasques des d’una distància segura
  • Eliminar riscos generats pel desplaçament de treballadors
  • Obtenir dades de diferents sensors en poc temps mentre cobreixen grans superfícies
  • Millorar la formació teòric pràctica incorporant recreacions de l’entorn de treball.

L’ús de drons per a l’energia solar s’ha convertit en una tasca totalment imprescindible si es vol fer una feina amb total garantia i seguretat.

Si ets instal·lador de projectes d’energia solar fotovoltaica, ofereix un valor afegit als teus clients. A Drones for it som un equip de professionals experts en dur a terme projectes de panells solars a qualsevol tipus d’instal·lació: domèstica, comercial, terciari i industrial. Contacta amb el nostre equip tècnic i t’ajudarem a la teva instal·lació. Com veieu, l’ús de drons per a l’energia solar us pot ajudar en el vostre projecte solar.

Font: Blog Asepeyo